“ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ပထမ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ ဒုတိယ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တတိယ” လို႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတာ ၁၉၆၀ ေက်ာ္ကတည္းက ယေန႔အထိ ျဖစ္ေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ မၿငိမ္းႏိုင္ေသးတာ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တကယ္မလိုလားသူေတြက ဘယ္သူေတြလဲ။

ျပည္သူတုိင္း အိမ္ရွင္မတိုင္းက ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ဘဝကို ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနၾကတယ္။ အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းရဲ႕ မဟာဗမာဝါဒနဲ႔ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျမန္မာႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕မူလရပိုင္ခြင့္ေတြရရွိဖို႔ အာဏာရွင္ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ လက္နက္နဲ႔ တျခားအကူအညီေတြ အလြယ္တကူရႏုိင္တဲ့ တရုတ္ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေတာ့ တရုတ္ကလဲ သူတို႔ေထာင္ေခ်ာက္ထဲဝင္လာတဲ့သူေတြမို႔ အကူအညီေပးၾကတယ္။

အာဏာရွင္အေခၚသူပုန္ျဖစ္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမားအားလံုးလည္ းတရုတ္ခ်ဳပ္ကိုင္မႈေအာက္ေရာက္သြားတယ္၊ ဒီေတာ့ အာဏာရွင္က တုိင္းရင္းသား အခြင့္ဟု လွည့္စားလိုက္ တရုတ္က အာဏာရွင္နဲ႔ေပါင္းစားလိုက္လုပ္ေတာ့ မြန္၊ ကရင္၊ ကခ်င္စတဲ့ လူမ်ဳိးေတြ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီး ဗမာလုပ္လိုက္ၾကတယ္။

တရုတ္က ဝနဲ႔ကိုးကန္႔တို႔ေတာ့ အကူအညီ အျပည့္အဝေပးတယ္၊ ဒီေတာ့ သူတုိ႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ နယ္ေတြနဲ႔ ေနခြင့္ရၾကတယ္။ ရကၡိတလမ္းစဥ္လိုက္ေနတယ္လုိ႔ ေႂကြးေၾကာ္ေနတဲ့ ရခိုင္ AAလည္း တရုတ္ကို ဆရာ တင္ၿပီး ရကၡိတကို ဒုကၡိတနဲ႔ အစားထိုးလိုက္တယ္။

တရုတ္ႀကီးမပါဘဲ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမလုပ္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား၊ ေရႊေစ်း၊ ေဒၚလာေစ်းနဲ႔ အေရးပါတဲ့ေဆးဝါးအသံုးအေဆာင္ေတြရဲ႕ေစ်းကို တရုတ္ေတြသာ သတ္မွတ္ေနၾကတဲ့ အေနအထား၊ တရုတ္ခြင့္ျပဳမွ အသက္ရွဴရမယ့္ အေနအထားမွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အိပ္မက္မက္ ေနသူေတြက နလပိန္းတံုးေတြသာ ျဖစ္ၾကတယ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ျမတ္ႏိုးသူမွန္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိက အဟန္႔အတားျဖစ္ေနတဲ့ တရုတ္ႀကီးရဲ႕ဩဇာကေန လြတ္ေျမာက္ရမယ္။

အာဏာရွင္ေတြ၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ လက္နက္ကိုင္အားလံုးကို ကူညီေနတာ တရုတ္ႀကီးပဲ။ တရုတ္ႀကီးက အားလံုးကိုသနားလို႔ ကူညီေနတာလား၊တုိင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္ ေထာင္ေခ်ာက္ေထာင္ခ်ဳပ္ကိုင္ေနတာလား။ တရုတ္ႀကီးက ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အေရးပါတဲ့ သယံဇာတေတြယူသြားၿပီး သူတို႔ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမွ ေရာင္းလို႔မရတဲ့ ပလက္စတစ္စုတ္ေတြ အရည္အေသြး လံုးဝမေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြပဲ ျမန္မာကို ေရာင္းၾကတယ္။

ျပည္သူေတြ အက်ဳိးအတြက္ တရုတ္ႀကီးသာ ကူညီခဲ့သလဲ။ ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တရုတ္ႀကီးလက္ထဲမွာ မရွိဘူး။ တရုတ္ႀကီးထံ အသနားခံရင္ လူသားဆန္မႈကင္းမဲ့ေစတဲ့ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ေခါင္းပံုျဖတ္မႈကို ဦးစားေပးတဲ့ ကြန္ျမဴနစ္အိုင္ဒီယာေတြပဲ ရႏိုင္တယ္။

တရုတ္စီမံကိန္းေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ဘယ္ႏွစ္ေယာက္အလုပ္ရသလဲဆိုတာ ဦးစြာ ဆန္းစစ္ၾကပါ။ တရုတ္က လက္နက္ကိုင္ေတြနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအား အကူအညီေပးေနရျခင္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကို စူးစမ္းၾကည့္ၾကပါ။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး၊ အႏၲရာယ္အေပးဆံုး ရန္သူႀကီးမွာ တရုတ္ႀကီးသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။

Comments are closed.

Check Also

ဒီမိုကေရစီဇာထည္ကို ဖက္ဆစ္ခ်ည္ၾကိဳးနဲ႔ ရက္လုပ္လိုသူမ်ား

၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပုံကို ၁၉၇၆ ေနာက္ပိုင္း ေမြးတဲ့ကေလးေတြ မမွတ္မိေပမဲ့ ျပည္သူအားလုံးပါဝင္ခဲ့…