“အကြက္လွတယ္” ဟူေသာအသုံးအႏႈံးကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈကြန္ယက္စာႏွာမ်ားတြင္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သုံးၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ဝင္စားသူမ်ားက ပိုသုံးၾကသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူ႔စိတ္ၾကိဳက္ စကားလုံး လွလွ သုံးျပီး မဲဆြယ္စည္းရုံးခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ပါတီကို ကိုယ္စားျပဳသူပီပီ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ျပင္မည္။ ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ရြက္ရန္ အာဏာလိုေနေၾကာင္း ျပည္သူမၾကိဳက္လွ်င္ ႏႈတ္ထြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။

ေဒၚစုအပါအဝင္ ဒီမိုအုပ္စုအားလုံးက “ဝန္ၾကီးဌာနသုံးခု အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱားတစ္ခုလုံးႏွင့္ ျပည္သူအားလုံးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားႏိုင္သည့္ပါဝါ မင္းေအာင္လိႈင္မွာသာ ရွိေၾကာင္း” “ေျခဥမျပင္သေရြ႔ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ မေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း” သိနားလည္ထားခဲ့သည္။ ဆရာၾကီး ဦးကိုနီက ေျခဥမျပင္ဘဲ “ႏိူင္ငံေတာ္၏အတိုင္အပင္ခံပုဂၢိဳလ္” ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အကြက္ကို ဖန္တီးေပးခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ေဒၚစု အကြက္ကို လူတိုင္းသေဘာက်ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရဖြဲ႔သည့္အခါ မင္းေအာင္လိႈင္က ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ သူ႔ကို သစၥာခံသည့္ဝန္ၾကီးမ်ား အစိုးရအဖြဲတြင္ ေနရာအမ်ားဆုံး ရလာေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေဒၚစုက ၂၁ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို စတင္သည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ မင္းေအာင္လိႈင္ကလည္း ရခိုင္အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ကခ်င္ထိုးစစ္ကို အျပင္းအထန္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေဒၚစုက ဒီမိုအုပ္စုကို အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္မည္ဟု မွတ္ယူခဲ့သည္။ မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေထာက္ခံသည့္အုပ္စုက အလြန္ပင္ မ်ားလွပါသည္။ မဘသ ရကၡိတ ႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးအုပ္စုမ်ား ခရိုနီအုပ္စု ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီဝင္အားလုံး ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းအမ်ားစုက မင္းေအာင္လိႈင္ကို ေထာက္ခံၾကသည္။

ေဒၚစုက ရခိုင္ျပသနာေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အာနန္ေကာ္မရွင္ကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ မင္းေအာင္လိႈင္က ARSA ဖန္တီးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရးကို အရွိန္ျမင့္ျမင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ကမၻာက ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ICC တင္ရန္ ျပင္ဆင္သည့္အခါ မင္းေအာင္လိႈင္က ေဒၚစုႏွင့္ သမၼတ တို႔၏ အမိန္႔အတိုင္း မလႊဲသာမေရွာင္သာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေဒၚစုက အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မုတ္ဆိတ္မ်ား သမၼတ ျဖစ္လာရန္ ၾကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ေဒၚစုကလည္း မင္းေအာင္လိႈင္အုပ္စု အၾကိဳက္ လုပ္ေဆာင္ရုံမွ လြဲ၍ တျခားမရွိဟု ယုံၾကည္လာခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပသနာ ေျဖရွင္းရာတြင္ ျပည္တြင္းအားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းမည္ဟု ေျပာျပီး ခရိုနီမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံ၍ အလွဴေငြေတာင္းခံခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာက္ခံရရွိသည့္ စုစုေပါင္း အလွဴေငြျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို ႏွစ္ရက္ပင္ မေကြ်းႏိုင္ေၾကာင္း သိလာသည္။ ထိုအခါ UNHCR ႏွင့္ UNDP တို႔ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေဒၚစု ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။

ကမၻာ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေတြ႔ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးရွိေၾကာင္း သိေနၾကျပီ။ ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔၀င္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္ ေဒၚစုႏွင့္ မင္းေအာင္လိႈင္တို႔ကို သီးျခားစီေတြ႕ဆုံ၍ မုဒိန္းတပ္မေတာ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ မင္းေအာင္လိႈင္အား ICC ကိစၥ ေျပာျပစဥ္ သူက သမၼတအမိန္႔အတိုင္းသာ လုပ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ တခ်ိန္တည္းမွာ ေဒၚစုႏွင့္ UNHCR တို႔၏ အစီစဥ္ မေအာင္ျမင္ရန္ ျပန္လည္လက္ခံမည့္ ဒုကၡသည္မ်ားကို သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ေနခြင့္မေပးဘဲ အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၌သာ လုံျခဴံစြာေနခြင့္ေပးမည္ဟု မင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာလာ၏။

ေဒၚစုအစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာ သုံးႏွစ္အတြင္း မည္သည့္ျပသနာကိုမွ် မေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ဂ်ီႏိုဆိုဒ္အမႈ မုဒိန္းမႈႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ကမၻာက တံေတြးေထြးရသည့္အဆင့္ေရာက္ခဲ့ျပီ။ ဝီရသူႏွင့္ သီတဂူတို႔၏ အမုန္းတရားေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာလည္း အထင္ေသးခံရျပီ။

ျပည္သူတို႔အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူတို႔၏ အကြက္လွ မလွထက္ ျပည္သူ႔အက်ိဴး အတြက္ စြန္႔စားရမည့္ အခ်ိန္ေရာက္ေနျပီ။ လူမ်ိဳးဘာသာေပၚအေျခခံသည့္ မတရားမႈဟူသမွ်ကို ေတာ္လွန္ရမည္။ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔ ဂုတ္ေသြး စုပ္ေနသူမ်ားအား အေရးယူရမည္။ ထိုသို႔အေရးယူရန္မွာ တရားခံမ်ားကို ICC အေရာက္ပို႔ေပးရုံမွအပ တျခားနည္းလမ္းမရွိေခ်။

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…