ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္မ်ားက ဧျပီလ ၂၉ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသည့္အခါ တရားမွ်တမႈအတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။
Comments are closed.

Check Also

ႏိုင္ငံကို တရုတ္လက္ထဲအပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ…