စံနမူနာ ယူထိုက္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔အေရးထက္ သူတစ္ပါးအေရးအတြက္ စြန္႔စားသူ မိမိကိုယ္ကို ေလာင္ကြ်မ္းေစျပီး သူတစ္ပါး အလင္းရေစရန္ ၾကိဳးပမ္းသူ အျခားသူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ရာထူးဂုဏ္ ၾသဇာအာဏာႏွင့္ ဥစၥာဓနရယူလိုမႈထက္ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္ရြက္လိုသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ မိမိတို႔၏ တန္ဖိုးရွိေသာအခ်ိန္ႏွင့္ အစြမ္းအစတို႔ကို အျခားသူတို႔၏ ဘဝလင္းဝင္း ေတာက္ပေစရန္အလို႔ငွာ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အသုံးခ်သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ လူ႔တန္ဖိုးသိနားလည္ျပီး လူသားကို လူသားအျဖစ္သာ ျမင္ႏိုင္ရန္ လူတို႔ကို လမ္းညႊန္ဦးေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

Every one is unique. လူတိုင္းမွာ အစြမ္းအစ ကိုယ္စီရွိျပီး ျပိဳင္စံရွားျဖစ္ေသာ္လည္း “ဆရာမျပနည္းလမ္းမက်” ဆိုသကဲ့သို႔ စံနမူနာယူထိုက္သူ၏ နည္းလမ္းကိုလည္း ေလ့လာလိုက္စားသင့္သည္။ စံနမူနာ ယူထိုက္သူတို႔၏ အေရးအသား အေျပာအဆိုအားလုံးလည္း အမ်ားအက်ိဳးအတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားသည္။ အစိုးရဟူသည္ တရားမွ်တမႈ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးျခင္းကို ဆိုလို၏။

လူမ်ိဳးဘာသာေပၚအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီဟု သတ္မွတ္က်င့္သုံးသည့္ အစိုးရသည္ အစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေသာ္လည္း လူမိုက္ဂိုဏ္းတစ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ယူျခင္းသာျဖစ္၏။ စစ္မွန္ေသာ လြတ္လပ္မႈသည္ လူတို႔၏ ရုပ္ပိုင္းႏွင့္ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ဟန္႔တားေႏွာက္ယွက္ေစသည့္အရာမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေရးသည္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ လူမ်ိဳးစြဲ ဘာသာစြဲ ကင္းျပီး ကိုယ္က်ိဳးကင္းစြာျဖင့္ ႏိုင္ငံတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈဟူသည္ ေငြေၾကးဓနဥစၥာ ေလွ်ာ႔နည္းကင္းမဲ့ျခင္းမဟုတ္။ အသိပညာဗဟုသုတႏွင့္ ဥာဏ္အေျမာ္အျမင္မ်ား ကင္းမဲ့ေနျခင္းပင္ျဖစ္၏။

မဟာဗမာဝါဒက်င့္သုံးျပီး ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပည္သူကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခဲ့သူ အာဏာရွင္ေနဝင္းကို ေတာ္လွန္ရန္ ၁၉၈၈ အေ႐းေတာ္ပုံ စခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ထိုအေရးေတာ္ပုံကို လူမဆန္စြာ ျဖိဳကြဲခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားစြာ အသတ္ခံရျပီး တခ်ိဳ႔ကလည္း ေတာ္လွန္ေရး ေသသြားမည္ကို စိုးရိမ္၍ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ခရီးၾကမ္းႏွင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားစြာအနက္ လူမ်ိဳးဘာသာအစြဲ ပါတီစြဲ ပုဂၢိဳလ္စြဲကင္းျပီး ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားအားလုံး၏ လြတ္ေျမာက္ေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ စိတ္ေစတနာျဖဴစင္စြာျဖင့္ သက္စြန္႔ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦး စံနမူနာယူထိုက္သူႏွစ္ဦးမွာ ကိုေဌးလြင္ဦးႏွင့္ ေဒါက္တာေမာင္ဇာနည္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

သူတို႔သည္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတာ္လွန္ေရး အမ်ိဳးသားေရး ဒီမိုကေရစီအေရး တိုင္းရင္းသားအေရးဟု ေၾကြးေၾကာ္ျပီး နာဇီဝါဒလက္ကိုင္ထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ကိုယ္က်ိဳးရွာသမားမ်ား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား၏ ေသြးေၾကာအလုံးစုံကို ဂဃနဏ သိထားသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခါ ရိုဟင္ဂ်ာေလာ္ဘီဟု စြပ္စြဲခံရရုံမက ျခိမ္းေျခာက္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳး ေသေၾကာင္းၾကံမႈ အသြယ္သြယ္ကိုလည္း သူတို႔ ရင္ဆိုင္လာခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာျပည္သူအားလံုး စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ ဘာသာေရးအရည္ျခဳံ အစြန္းေရာက္မ်ား၏ အၾကမ္းဖက္မႈ ခရိုနီတို႔၏ ဂုတ္ေသြးစုပ္မႈတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ အဆိုပါစံျပပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးက ေန႔ညမျပတ္ အနစ္နာခံ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔လြတ္ေျမာက္ႏိုင္မည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ICC တင္ရန္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၂ မွ ယေန႔အထိ ေထာက္ျပလာခဲ့ၾကသည္။

စိစစ္ေရးကဒ္ကို ႏိုင္ငံသားကဒ္ဟုလည္းေကာင္း ၉၆၉ မဘသ စေသာအာဏာရွင္တို႔၏ လက္ကိုင္တုတ္ အၾကမ္းဖက္အုပ္စုမ်ားကို ရဟန္းသံဃာဟုလည္းေကာင္း ေဂါတမျမတ္စြာ၏ တရားဓမၼမွာ ဘာသာျခား သုတ္သင္ေရးသာ ျဖစ္သည္ဟုလည္းေကာင္း အာဏာရွင္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ “ေသြးေႏွာ” “ကုလား”စေသာအသုံးအႏႈံးမ်ားသုံး၍ အားႏြဲ႕ေသာ လူနည္းစုမ်ားအား ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ခြင့္ရသည္ကို ဘုရားတရားလုပ္သည္ဟုလည္းေကာင္း ဦးေႏွာက္အသိဥာဏ္မသုံးပဲ မ်က္စိမွိတ္ ယုံၾကည္လက္ခံထားသူမ်ားက ထိုစံျပပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ေစတနာမွန္ကို မည္သည္႔အခါမွ် နားလည္မည္မဟုတ္ေပ။

နလပိန္းတုံးအမ်ားစုက စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ “အမ်ိဳးဘာသာသာသနာ” “ႏိုင္ငံေရးဦးတည္ခ်က္” စီးပြားေရးဦးတည္ခ်က္” စေသာလွည့္စားမႈမ်ားကို ေဂါတမေဟာ တရားဓမၼသဖြယ္ ယုံၾကည္ၾကသည္။ ကြ်န္ဘဝမွ လြတ္ေျမာက္လိုသူမ်ား ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေစလိုသူမ်ား စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ၂၀၀၈ ေျခဥ ျပင္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ စံနမူနာယူထိုက္သူတို႔၏ လမ္းညႊန္အတိုင္း ေလွ်ာက္လွမ္းသင့္သည္။ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ရိုဟင္ဂ်ာ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္း တို႔ကဲ့သို ဂ်ီႏိုဆိုဒ္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ICC တင္ရန္ ေတာင္းဆိုရလိမ့္မည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ႏိုင္ငံကို တရုတ္လက္ထဲအပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ…