ႏိုင္ငံတကာ၏ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ IDP စခန္းမ်ားကို ရုတ္သိမ္းမည္ဟု ေျပာေနေသာ္လည္း အဆိုပါ IDP စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအား သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေျခခ်ခြင့္ မေပးျခင္းႏွင့္ NV ကတ္ထုတ္ေပးျခင္းတို႔သည္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရႏိုင္ေသာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ သက္ေသမ်ားပင္ျဖစ္ပါသည္။

IDP ဒုကၡသည္မ်ားကို သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္ေနထိုင္ခြင့္မျပဳရန္ ႏွင့္ ရိုဟင္ဂ်ာသမိုင္းအား ေဖ်ာက္ပစ္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေရး အစီစဥ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည္။ လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရး အစီစဥ္အရ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး ပဋိပကၡအမည္ျဖင့္လည္းေကာင္း အေနာက္ တံခါးအႏၱရာယ္ဟု ဝါဒျဖန္႔၍လည္းေကာင္း ရခိုင္ျပည္အႏွံ႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးခဲ႔ရုံမက ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ သဲလြန္စမ်ား မက်န္ေအာင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစီအမံျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈ ဇႏၷဝါရီတြင္ ေျမပုံရွိ IDP ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု ၅၀ ကို IDP စခန္းႏွင့္ မနီးမေဝးတြင္ လုံးခ်င္းအိမ္မ်ားေဆာက္ေပးလ်က္ ေနရာခ်ေပးျခင္းျဖင့္ IDP စခန္းမ်ား စတင္ ရုပ္သိမ္းေနျပီဟု ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၌ ဝါဒျဖန္႔ခ့ဲသည္။ ဧျပီလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ ရခိုင္ျပည္အစိုးရမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေျမပုံဒုကၡသည္စခန္းသို႔ သြားေရာက္၍ က်န္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္အားလုံးကိုလည္း အလားတူ အိမ္ေဆာက္ေပးမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

ယခုေဆာက္ေပးေနေသာ အိမ္မ်ားသည္ ရုပ္အားျဖင့္ အနည္းငယ္ေျပာင္းလဲမႈရွိေသာ္လည္း ဒုကၡသည္တို႔၏ စားဝတ္ေနေရးအတြက္မူ IDP စခန္းထက္ ဆိုးေနသည္။ ယခင္ေနထိုင္ခ့ဲေသာ ေနရာလည္း မဟုတ္သလို ရြာခ်င္းလည္းမဆက္ လူသူလည္းမနီး ေတာႀကီးမ်က္မည္းထဲတြင္ အိမ္ေဆာက္ကာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးခ်င္းမွာ – ငတ္ျပတ္ကာ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြ စားေသာက္စရာလည္း မရွိရကား မင္းတို႔ ေခြးေသ ဝက္ေသ ေသေစေရာ့ ဟု လူမ်ိဳးတုန္း အျပီးရွင္းပစ္ျခင္းပင္-

IDP စခန္းမ်ားတြင္ ရိကၡာရျပီး ယခုေနရမည့္ေနရာသစ္တြင္ အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ အရိပ္လကၡဏာ လုံးဝမရွိေၾကာင္း ဒုကၡသည္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဟဘီရာမန္က ေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏိုင္ငံဘက္ အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့ၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းျမတ္ေအးႏွင့္အဖြဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ ဒုကၡသည္အားလံုးမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားလည္း လဝကရံုးမွာ ရွိေနေၾကာင္း သူတို႔ကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ေခၚယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာခဲ့သည္။

စစ္အစုိးရလက္ထပ္တြင္ နစကအဖြဲ႕ဖြဲ႔စည္းေပး၍ ၁၉၆၅မွစၿပီး ၂၀၁၆အထိ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆြဲတင္စစ္ စီမံကိန္းအရ စစ္ေဆးကာ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။ သူတို႔လက္ဝယ္ရွိ NRC ကဒ္မ်ားကို သိမ္းယူျပီး ဝိႈက္ကဒ္မ်ားထုတ္ေပး၍ ႏုိင္ငံမဲ့အျဖစ္ ဖန္တီးခဲ့သည္။ ယခု ဝိႈက္ကဒ္ထက္ အဆမတန္ပိုဆိုးေသာ NVC ကတ္ျပားမ်ား လက္ခံရန္ ဖိအား အမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနသည္။ NVCကို အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာအတုိင္း ဟုလည္းေကာင္း ၁၉၈၂ ဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟုလည္းေကာင္း ဝါဒျဖန္႔ေနသည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဌးက မဇိၥၩမသတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာကို တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတြက္ အႏၱရာယ္ႀကီးဟုလည္းေကာင္း လဝကဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေဆြက သူတို႔ကို အက်ဥ္းစခန္း၌ပင္ ဆက္လက္ ပိတ္ေလွာင္ထားရမည္ဟုလည္းေကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေက်ာက္ျဖဴဒုကၡသည္စခန္း ပိတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ လုံျခဳံေရးအရာရွိမ်ားက ဒုကၡသည္မ်ားကို ကုန္းေၾကာင္းအတိုင္း ေမာင္းထုတ္ေနျပီ။ ေျမပုံဒုကၡသည္စခန္းကို အေျခအေနပိုဆိုးသည္႔ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းအသစ္ျဖင့္ အစားတိုးေနျပီ။

အလားတူ ေပါက္ေတာ IDP အတြက္လည္း အက်ဥ္းစခန္းသစ္ ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ၂၀၁၂ မွစ၍ ယေန႔အထိ ဒုကၡသည္အားလုံးက သူတို႔၏ မူလေနရာမ်ားတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ခြင့္ ေပးပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရထံ အၾကိမ္ၾကိမ္ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရးစီမံကိန္းအရ သူတို႔ကို အက်ဥ္းစခန္းမ်ား၌ပင္ ဆက္လက္ထားျပီး ငတ္ျဖတ္ေသေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။

ငါးဖမ္းျခင္း လယ္လုပ္ျခင္းတို႔ျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသူမ်ားကိုလည္း NVC မယူသည့္အတြက္ဟုဆိုကာ ငတ္ျဖတ္ေသေအာင္လုပ္ေနသည္။ တခ်ဳိ႕ကိုလည္း မက္လုံးေပးျပီး စက္ေလွေပၚတင္ေပးလ်က္ ေရေၾကာင္းမွ ေမာင္းထုတ္ေနၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရကား သြားစရာလည္း ေျမမရွိ စားစရာလည္း လယ္မရွိ ေျပးစရာလည္း ကုန္းမရွိ လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္စရာလည္း မူလေနရာမရွိ ျဖစ္ေန႐ွာေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ ဘဝသည္ကား ေသေသာ္မွတည့္ေအာ္ေကာင္း၏ ဘဝေရာက္ေအာင္ နာဇီအစိုးရက တြန္းပို႔ေနျခင္းသည္ကား မေဖ်ာက္ႏိုင္ေသာ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ သက္ေသလကၡဏာမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား ရုပ္သိမ္းမည္ဟုတရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မွာ အက်ဥ္းစခန္းေဟာင္းကို အက်ဥ္းစခန္းသစ္ႏွင့္ အစားတိုးျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင့္ ဤလုံးခ်င္းအိမ္မ်ားက သက္ေသထူ (ဓါတ္ပုံ- ၂၉.၄.၂၀၁၈ ေန႔ ေျမပုံအက်ဥ္းစခန္းသစ္)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
PlayPause
Slider

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…