လတ္တေလာ မေလးရွားနုိင္ငံထဲ ေရာက္ရွိသြားသည့္ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မေလးရွားႏိုင္ငံက လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု နုိင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး Arnifah Aman က ဧျပီလ ၂၆ ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာ ေလွစီးဒုကၡသည္အေရး ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ဒုကၡသည္အေရးမ်ားသည္ ယခုမွ စတင္ျဖစ္လာေသာျပသနာမ်ားမဟုတ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေလွစီးဒုကၡသည္ျပသနာသည္ စစ္အစိုးရ၏ လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္သည္။

ကခ်င္ ကရင္ ႏွင့္ မြန္ဒုကၡသည္မ်ားသည္လည္း စစ္တပ္က မဟာဗမာဝါဒက်င့္သုံးေနျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထိုးစစ္ဆင္ေသာအခါ ေထာင္ခ်ီေသာ မိဘမဲ့ကေလးမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားေပၚထြက္လာသည္။

၎တို႔အနက္ မိန္းကေလးမ်ားကို ထိုင္းႏွင့္တရုတ္ျပည္သို႔ ျပည့္တန္ဆာအျဖစ္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို စစ္တပ္ၾကီးၾကပ္သည့္ မိဘမဲ့ေဂဟာပို႔ေဆာင္၍ ဗမာကို သစၥာခံေသာ မ်ိဳးဆက္အျဖစ္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ယခင္ေထာက္လွမ္းေရး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း ခင္ညႊန္က စနစ္တက် စီမံကိန္းေရးဆြဲခဲ့သည္။

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္လိုသည့္ စစ္အစိုးရသည္ “မ်ိဳးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ” “ဘုံေပ်ာက္မွာစိုးေၾကာက္စရာ” စေသာ စာအုပ္မ်ားထုတ္ေဝျဖန္႔ျဖဴး၍ လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရး မုန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္လာရန္ လႈံ႕ေဆာ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၉၆၉ မဘသ စေသာ အစြမ္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဂိုဏ္းမ်ား ထူေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ျပည္သူကို လွည့္စားလာခဲ့သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာ ရိုဟင္ဂ်ာဂ်ီႏိုဆိုဒ္ကိုလည္း စတင္ခဲ့သည္။ နစကအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းေပးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာတို႔လက္ဝယ္ရွိ NRC ကဒ္ျပားမ်ားကို သိမ္းယူကာ ဝိႈက္ကဒ္မ်ားထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ခရီးသြားလာခြင့္ ပညာသင္ခြင့္ကိုပါ ပိတ္ပင္တားဆီးလ်က္ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့သည္။

သိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ေရႊဂတ္စ္ စီမံကိန္းေအာင္ျမင္ရန္ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္းအမည္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို မီးရႈိ႕ ဖ်က္ဆီးရိုဟင္ဂ်ာအားလုံးကိုလည္း နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားပမာ အစာေရစာျဖတ္ေတာက္လ်က္ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့သည္မွာ ယေန႔အထိပင္။

အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား ျမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ အျခားျမိဳ႕နယ္တစ္ခုသို႔ မထြက္ႏိုင္ရန္ ရဲကင္းမ်ားႏွင့္ စစ္တပ္လုံျခဳံေရးကင္းစခန္းမ်ားျဖင့္ ၂၄ နာရီ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အက်ဥ္းစခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကရသူမ်ား လုံျခဳံေရးတပ္ဖြဲ႔၏ အကူအညီမပါဘဲ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ေလွစီးဒုကၡသည္ ျဖစ္လာႏိုင္စရာအေၾကာင္းလုံးဝ မရွိေပ။

လြန္ခဲ့ေသာ မတ္လႏွင့္ ဧျပီလတြင္ စစ္ေတြျမိဳ႕မွ စက္ေလွ ေလးစီးထြက္ႏိုင္ရန္ စစ္တပ္မ ၅၅ ႏွင့္ ရဲတပ္ရင္း ၃၆ တို႔မွ အရာရွိမ်ားက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ႏွင့္၂၀၁၇ တို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ ရိုဟင္ဂ်ာသုတ္သင္ပြဲကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၇ သိန္း ဘဂၤလားေဒ့ခ်္သို႔ အသက္လုထြက္ေျပးခ့ဲရသည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ားကို ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ေတာင္းဆိုလာေသာအခါ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက သူတို႔ကို မေခၚမီ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ေမာင္းထုတ္လိုၾကသည္။

စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအရာရွိမ်ားက စက္ေလွသမားမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္၍ မေလးရွာပို႔ေပးမည္ဟူေသာ မက္လုံးျဖင့္ လူစုေစ၏။ ထိုသို႔လူစုရာတြင္ အေပးအယူႏွင့္သြားမည့္ရက္ကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားရန္ ကတိကဝတ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ အဆိုပါကတိကဝတ္ကို အရာရွိမ်ား၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ဆယ္အိမ္မွဴး ရာအိမ္မွဴးမ်ားမွတစ္ဆင့္ တိတ္တဆိတ္ ေဆာင္ရြက္ေစသည္။

အက်ဥ္းစခန္းမွာေနရသူမ်ားကလည္း ပို၍ေကာင္းမြန္ေသာဘဝသစ္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ရွိသမွ် ေရႊေငြအားလုံးကို ပုံအပ္ျပီး စစ္တပ္ႏွင့္ရဲအရာရွိမ်ား စီစဥ္ေပးေသာ စက္ေလွမ်ားေပၚတက္ၾကသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ ေက်ာက္ျဖဴ မင္းျပား ေျမပုံႏွင့္ ေပါက္ေတာ စေသာ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားကိုလည္း အလားတူ စစ္တပ္ႏွင့္ ရဲလုံျခဳံေရးအထပ္အထပ္ျဖင့္ ထြက္မရေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါလုံျခဳံေရး၏ အကူအညီျဖင့္ ထြက္သြားသူ အေျမာက္အမ်ားရွိပါသည္။

၂၀၁၂ တြင္ ေက်ာက္ျဖဴဒုကၡသည္စခန္း၌ လူဦးေရ သုံးေထာင္ေက်ာ္ရွိခ့ဲရာ အမ်ားစုထြက္သြားၾကျပီး ယခုအခါ ရာဂဏန္းသာ က်န္ရွိေန၏။ ေျမပုံဒုကၡသည္စခန္းတြင္လည္း ၂၀၁၂ ကုလသမၼဂစာရင္းအရ ခုႏွစ္ေထာင္ရွိခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ တစ္ေထာင္ခန္႔သာ က်န္ရွိ၏။

ရခိုင္ျပည္အႏွံ႔ လူကုန္ကူးမႈကို ဦးေဆာင္သူမ်ားမွာ စစ္တပ္ႏွင့္လုံျခဳံေရး အရာရွိမ်ားသာျဖစ္သည္။ လုံျခဳံေရးအရာရွိမ်ားကလည္း မင္းေအာင္လိႈင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္လမ္းအတိုင္း ေမာင္းထုတ္ခံရသူအမ်ားစုကို နယ္ေက်ာ္မႈ ခိုးဝင္မႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူပါက တိုင္းရင္းသားသုတ္သင္ေရးစစ္ပြဲအတြက္ ေပၚတာအလြယ္တကူရမည္။ ေရလမ္းအတိုင္း ေမာင္းထုတ္ခံရသူအမ်ားစုမွာ ပင္လယ္ထဲေသၾကမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ လူကုန္ကူးမႈကို စစ္တပ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရးအရာရွိမ်ားက အဓိကဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အပိုဝင္ေငြရရုံမက ႏိုင္ငံေတာ္ေပၚလစီျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာဂ်ီႏိုဆိုဒ္အတြက္လည္း အေထာက္အကူျပဳသည္။ ဒုကၡသည္အားလုံးျပန္ေခၚမည္ IDP အားလုံးပိတ္သိမ္းမည္ဟု လိမ္ညာျပီး ဂ်ပန္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ အလွဴေတာင္းခံေနသည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…