ျမန္မာ့စစ္တပ္က ARSA အၾကမ္းဖက္မႈဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ေထာင္ခ်ီေသာ အျပစ္မဲ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကုိ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာမွ ယေန႔အထိ အစုလိုက္ အၿပံဳလုိက္သတ္ျဖတ္လာခဲ့သည္။ အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးသူငယ္အပါအဝင္ ေထာင္ခ်ီေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္။ ေမာင္းေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ေဒသမ်ားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အိုးအိမ္မ်ားကို မီးရိႈးဖ်က္ဆီး၍ သူတို႔ကို ႏုိင္ငံတြင္းမွာ ႏွင္ထုတ္ခဲ့သည္။

အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စစ္ဆင္ေရးျပဳလုပ္ေနသည္ဟု အေၾကာင္းျပ၍ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဂ်ီႏိုဆိုဒ္လုပ္ေနျခင္းကို အစပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက “တရားဥပေဒႏွင့္အညီလုပ္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္” ဟု ထပ္တလဲလဲ ေျပာဆိုမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာ့ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ ကုလသမၼဂၢဆုိင္ရာ အရာရွိမ်ားႏွင့္ အိုင္အန္ဂ်ီအိုမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ မတရားစြပ္စြဲျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ီႏုိဆိုဒ္တရားခံမ်ားက သူတို႔ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္မ်ား ေပၚလြင္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေသာေၾကာင့္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဝင္ခြင့္မေပးခဲ့ေပ။

အထူးသျဖင့္ အစုလိုက္ အၿပံဳလိုက္သတ္ခဲ့သည့္ သဲလြန္စမ်ားကို စတင္ေျခရာခံခဲ့ေသာ ရိုက္တာ သတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးျခင္းသည္ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက မိမိတို႔က်ဴးလြန္ထားေသာ အျပစ္မ်ားကို ဖံုးဖိရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစသည္။

အသက္လုထြက္ေျပးသြားသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္၍ ျမန္မာအစိုးရက ရုိဟင္ဂ်ာတို႔၏ လူမ်ဳိးအမည္ႏွင့္ သမိုင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခ်င္ရံုသာမက လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္းကိုပါ လုပ္ေနေၾကာင္း ေျမာက္မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတကာပညာရွင္မ်ားက သက္ေသ အေထာက္အထားႏွင့္တကြ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ၿဂိဳဟ္တုမွဓါတ္ပံုမ်ား၊ ရုပ္သံမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာစစ္တပ္က ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အေပၚ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေနေၾကာင္း သိသာထင္ရွားေနသည္။ ကုလသမၼဂႏွင့္ ဥေရာပပါလီမန္တို႔က လြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ ျမန္မာဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားက ႏုိင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းကို လ်စ္လ်ဴ ရႈထားၾကသည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ျမန္မာသမိုင္းကထိကတစ္ဦးက ” ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူႏိုင္ရန္ မၾကာခင္ ႏုိင္ငံတကာခံုရံုးသို႔ အေရာက္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကိုးကား၍ ေျပာခဲ့သည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…