ပုထုစဥ္လူသားက ကံသံုးပါးျဖစ္ေသာ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံ ကိုယ္ ၊ႏႈတ္ ၊ စိတ္ႏွလံုးသံုးပါးစလံုးျဖင့္ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္စြာ ျပဳမူေျပာဆိုဆက္ဆံပါက နတ္အဆင့္ထက္ပင္ ျမင့္ျမတ္ႏုိင္ၿပီး အာဏာဂုဏ္မက္ေမာ၍ အမွန္တရားကို လ်စ္လ်ဴရႈသူတို႔မွာမူ ေျခေလးေခ်ာင္းသတၱဝါထက္ ပုိ၍ နိမ့္က်ႏုိင္သည္။

၁၉၈၈မွစ၍ တစ္ကမာၻလံုးက ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ဟု အျမတ္တႏိုးေခၚဆိုၿပီး ၾကည္ညိဳေလးစားလာခဲ့ရံုမက ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကိုယ္စားျပဳသူအျဖစ္ သေဘာထား၍ ႏိုဘယ္ဆုပါ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယခု အခါ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံအျဖစ္ ျမင္လာၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရဖြဲ႕ၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ျပည္သူအား သူမ ေပးခဲ့သမွ် မည္သည့္ ကတိကဝတ္ကိုမွ် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးျခငး္လည္းမရွိ ကတိတည္ျခင္းလည္း မရွိေပ။ ရခိုင္ ျပႆနာမွာ အမွန္တရားကို သိပါလ်က္ ဂ်ီႏိုဆုိဒ္တရားခံမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးခဲ့သည္။

ကမာၻ႕အထင္ကရ မီဒီယာမ်ားက ဗြီဒီယိုဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ သက္ေသအေထာက္အထား စံုစံုလြင္လြင္ျဖင့္ ပညာရွိဆန္ဆန္ သတင္း တင္ဆက္ေနျခင္းအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တုိင္ ျငင္းဆန္ေနျခင္းသည္ သူမကိုလည္း ဂ်ီႏုိဆုိဒ္တရားခံ အေပါင္းအပါမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေစ၏။

ကမာၻ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ေပးေလးစားရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းကိုပင္ သူမ အေလးထားဟန္မတူေပ။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ခ်စ္လွ်င္ ကိုယ္၊ ႏႈတ္၊ စိတ္တို႔အားျဖင့္ ေကာင္းေသာ အမႈကို ျပဳရမည္ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာခဲ့သည္ကိုလည္း သိထားပံုမရ။

အာဏာရွင္ဆန္ဆန္ လူမိုက္ဆန္ဆန္ “ငါ့ ႏုိင္ငံမွာ ငါတို႔လုပ္ခ်င္တာ လုပ္မယ္” ဟု ေျပာဆိုေနျခင္း ဟစ္တလာက ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ားကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ တားျမစ္သကဲ့သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား NVC ထုတ္ေပးၿပီး လူမ်ဳိးေရး သုတ္သင္ေရးစီမံကိန္းအတိုင္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းတို႔သည္ မိမိကိုယ္တုိင္ ဂ်ီႏုိဆိုဒ္တရားခံျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံရာေရာက္၏။ ရိုက္တာႏွင့္ ေအပီသတင္းဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ မွန္ကန္ေၾကာင္း သိပါလ်က္ ျငင္းဆိုေနျခင္းသည္ မိမိ၏ အဆင့္အတန္း မည္မွ်နိမ့္က်ေနသည္ကို ေဖၚက်ဴးေနသည္။

အၾကင္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ စစ္ေျမျပင္၌ စစ္သည္ ဗိုလ္ပါတို႔ကို အႀကိမ္တစ္သန္းေအာင္ ႏုိင္ရာ၏။ အၾကင္ သူရဲေကာင္းတစ္ေယာက္သည္ကား ကိုယ္တြင္း ကိေလသာကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ေအာင္ႏုိင္ရာ၏။ ကိေလသာကုိ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါ ေအာင္ႏုိင္ေသာ ထုိသူရဲေကာင္းသည္သာလွ်င္ စစ္ႏုိင္သူတို႔တြင္ အျမတ္ဆံုးျဖစ္၏။ (ဓမၼပဒ)

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…