ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဆိုဆံုးမစကားအရ မေကာင္းမႈကိုသာ ႀကံစည္ျခင္း၊ မေကာင္းေသာ၊ အျပစ္မကင္းေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုျခင္းႏွင့္ မေကာင္းမႈကိုသာျပဳလုပ္ျခင္းတို႔သည္ သူမိုက္သူယုတ္တို႔၏ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အဆိုပါ လကၡဏာမ်ားရွိသူတို႔မွာ ပညာတတ္သူပင္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးျမတ္သူပင္ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥည္းဥစၥာ ႂကြယ္ဝသူပင္ျဖစ္ေစ၊ မင္းအစိုးရပင္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သူမဆို သူမိုက္သူယုတ္သာတည္း။

သူမိုက္သူယုတ္တို႔ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ ကမာၻ႔ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းခံရတတ္၏။ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတၿပီး ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရ၏။ အရွက္ကြဲရ၏။ သိကၡာသံုးပါးျပည့္စံုသူတို႔ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခါ တုိင္းျပည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာလာရံုမက ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္း၏ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုပါ ခံရမည္။

သိကၡာသံုးပါျပည့္စံုသူတို႔မွာ အက်ဳိးမျပတ္ေသာ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတို႔သည္ “ငါတုိ႔ႏုိင္င့ံအေရး ငါတို႔က ပိုသိ၏။ မည္သူကမွ် ဝင္မစြက္ဖက္ရ၊ ငါတို႔ႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို ငါတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ ျပဳမူဆက္ဆံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဘာသာႏွင့္လူမ်ိဳးေပၚ အေျခခံ၍ လူမ်ိဳးအမည္ေျပာင္းခြင့္၊ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခြင့္၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႔ မုဒိန္းက်င့္ခြင့္၊ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္သတ္ျဖတ္ခြင့္ရွိသည္။

ေမာင္းထုတ္လိုသည့္အခါ ခိုးဝင္ဟုေျပာ၍ ေမာင္းထုတ္ၿပီး အလိုရွိသည့္အခါလည္း ျပန္ေခၚခြင့္ရွိသည္” ဟု မည္သည့္အခါမွ် ေျပာရဲမည္မဟုတ္ၾကေပ။ အာဏာ၊ ဥစၥာဓနႏွင့္ ဘြဲ႕ဂုဏ္ရာထူးမ်ားကို မတရားေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ရယူႏုိင္ေသာ္လည္း သိကၡာကိုမူ သီလ၊ သမာဓိအားျဖင့္သာ ရယူႏုိင္သည္။

ကမာၻေပၚမွာ လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုး၊ အေကာင္းဆံုး၊ ေစ်း အႀကီးဆံုး၊ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ကမာၻသူ၊ ကမာၻသားအမ်ားစု၏ ယံုၾကည္မႈကို ရယူပိုင္ဆုိင္ထားၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔က “ငါတို႔၏ထုတ္ကုန္သည္ ကမာၻမွာ အေရာင္းရဆံုးျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူ႔ကိုမွ် ဂရုစိုက္စရာမလို” ဟု ဘယ္တုန္းကမွ် ေျပာမည္မဟုတ္ေပ။

ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အကူအညီေပးခဲ့သူအား မဟုတ္မတရားစြပ္စြဲၿပီး လူသိရွင္ၾကား ျပစ္တင္ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားျခင္းသည္ မိမိကုိယ္တုိင္ လူမိုက္လူယုတ္သာျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ခံရာေရာက္၏။ မိုက္မဲမႈ၏ အက်ဳိးဆက္မွာ သိကၡာက်ျခင္းႏွင့္ ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးျခင္းပင္ ျဖစ္ေခ်၏။

 

Comments are closed.

Check Also

ႏိုင္ငံကို တရုတ္လက္ထဲအပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ…