ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ခိုးဝင္ဘဂၤလီမ်ားဟု ဝါဒျဖန္႔ၿပီး လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ စီမံကိန္းေရးဆြဲလ်က္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္လာခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးမ်ားအား ယခုအခါ တရားဝင္ျပန္ လည္ေခၚယူရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရွိသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၂၅ရက္ ေန႔မွစ၍ အစိုးရေမြးထားေသာ ARSA အၾကမ္းဖက္အုပ္စုအား လက္တံု႔ျပန္သည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ၊ ရိုဟင္ဂ်ာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ားကို မီးရိႈ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ အျပစ္မဲ့ ကေလးသူငယ္အပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ရက္ရက္စက္စက္ သတ္ျဖတ္မီးရိႈ႕ခဲ့သည္။

အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား အပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ အမ်ဳိးသမီး ရာေပါင္းမ်ားစြာကို အုပ္စုဖြဲ႔ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့သည္။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေျခာက္သိန္းေက်ာ္မွာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ဘက္သို႔ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရသည္။

အစပိုင္းတြင္ ျမန္မာအစိုးရက စစ္တပ္၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈႏွင့္ အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့သည္ကို ျငင္းဆန္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ားက ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ေထာက္ျပလာသည့္အခါ ထြက္ေျပးရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို ရွာေဖြမည္။ ထြက္ေျပးသူအားလံုးကို ျပန္လည္ေခၚယူမည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။ ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ျမန္မာဘက္က ဆႏၵျပင္းျပေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အစိုးရႏွင့္ တျခား ေသြးတိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ေႏွာင့္ေႏွးရသည္ဟုလည္း ျပစ္တင္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။

ျမန္မာအစုိးရက ျပန္လည္ေခၚယူမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းသည္ ခိုးဝင္ဘဂၤလီဟုစြပ္စြဲၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေထာက္ျပရာေရာက္သည္။ ယခု ျပန္လည္ေခၚယူမည္ဟု ေျပာဆိုျခင္းကိုလည္း ရိုးသားသည္ဟု မေျပာဆိုႏိုင္ေပ။ အေၾကာင္းမွာ ၂၀၁၁ မွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တရုတ္အက်ဳိးစီးပြားကို ဆန္႔က်င္ဆႏၵျပလာေသာ ရခိုင္တုိင္းရင္းသားမ်ားအား အာရံုေျပာင္းရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို စတင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ – ၁၃ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ားကို လူမ်ဳိးေရးပဋိပကၡဟု ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကိုမူ ယေန႔အထိ နာဇီအက်ဥ္းစခန္းမ်ားပမာ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့သည္။ ထြက္ေျပးသူမ်ားကို ျပန္လည္မေခၚဆိုမီ အဆိုပါ အက်ဥ္းစခန္းမ်ားရွိ ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုး သူတို႔၏မူလေနရာမ်ား၌ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားသင့္သည္။ ၂၀၁၀ အထိ မဲေပးခြင့္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေရြးခံခြင့္ရွိခဲ့ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား NVC ေပးျခင္းသည္ ၎တို႔အား ဆက္လက္၍ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ လုပ္လိုသည့္သေဘာဟု ဆိုႏုိင္သည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ႏိုင္ငံကို တရုတ္လက္ထဲအပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ…