ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ ဂ်ာမဏီႏုိင္ငံမွာ၊ ဟစ္တလာက ဒီမိုကေရစီကို အဆံုးသတ္ၿပီး နာဇီဝါဒကို အစားထိုး က်င့္သံုးခဲ့တယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြကို အဓိကပစ္မွတ္ထားၿပီး မူဝါဒခ်မွတ္ျခင္း၊ မုန္းတီးေရးဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအသြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဖန္တီးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အာဏာရွင္ဦးေနဝင္းက နာဇီတို႔ရဲ႕ မူဝါဒကို ပံုတူကူးခ်ၿပီး ဂ်ဴးအေပၚ က်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားကလဲ မြတ္စလင္အားလံုးအေပၚ မူဝါဒခ်မွတ္ၿပီး စနစ္တက် ႏွိပ္ကြပ္လာခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာ့သမုိင္းတြင္ မြတ္စလင္မ်ားက ေခတ္အဆက္ဆက္၌ တုိင္းျပည္အတြက္ အသက္စည္းစိမ္မ်ား ေပးလွဴခဲ့သည္ကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ရတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကစၿပီး “ကုလားမုန္းတီးေရး” ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသက္သြင္းလာခဲ့တယ္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါအတုိင္း တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ေပးရမည္ကို “တုိင္းရင္းသား” အခြင့္အေရးေခါင္းစဥ္နဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္း (၁၄)ခု ခြဲေပးၿပီး ႏွစ္သိမ့္ခဲ့ပါတယ္။

“ကုလားရန္” ကို အေၾကာင္းျပၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ားကို မဟာဗမာဝါဒအတြက္ စည္းရံုးခဲ့တယ္။ ၁၉၈၂ မွာ ႏုိင္ငံသားဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို အဓိက ပစ္မွတ္ထားလာခဲ့တယ္။ ယေန႔အထိ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားက ဦးေနဝင္းခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ မူဝါဒအတုိင္းသာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္။

အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈တြင္ ျပည္သူအားလံုးကို ဒီမိုကေရစီေတာင္းဆိုထားသည္ကို ဓမၼာရံုမ်ားေဆာက္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အသံုးခ်ျခင္း၊ ကုလားမုန္းတီးေရးကို ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ား လုပ္လာခဲ့တယ္။ “မ်ဳိးေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ” “ဘံုေပ်ာက္မွာ စိုးေၾကာက္စရာ” စတဲ့ မုန္းတီးေရးစာအုပ္မ်ားကို ႏုိင္ငံအႏွံ႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔ျဖဴးေစခဲ့တယ္။

ဦးေနဝင္းလက္ထက္ကစၿပီး ကုလားႏွိပ္ကြပ္ေရးမူဝါဒျဖစ္တဲ့ “ေျမမ်ဳိ၍ လူမ်ဳိးမေပ်ာက္၊ လူမ်ဳိမွ လူမ်ဳိးေပ်ာက္မည္” ဟူေသာ နာဇီမူဝါဒကို ယေန႔အထိ လဝက ရံုးတိုင္းမွာ ေတြ႕ျမင္ေနရတယ္။ နာဇီမူဝါဒအရ ဂ်ာမန္မ်ားသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိတယ္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ႕မူဝါဒကလဲ ဗုဒၶဘာသာ မ်ားသာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ရွိၿပီး မြတ္စလင္မ်ား ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္မရွိေပ။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔မွာ “မရမာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ ခမီး၊ သက္” စတဲ့ တုိင္းရငး္သားေတြကဲ့သို႔ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုပ္ရည္သြင္ျပင္၊ အစစအရာရာ တူညီေနေသာ္လည္း ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ဘာသာမတူညီမႈကို အေၾကာင္းျပၿပီး ယခင္ရွိခဲ့တဲ့ ေမြးရာပါ ႏုိင္ငံသားအခြင့္အေရးမ်ားကို လုယူလိုက္တယ္။

၁၉၉၀ မတုိင္မီ ရုိဟင္ဂ်ာအားလံုး NRC အမ်ဳိးသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၎တို႔အား ဝိႈက္ကဒ္ျဖင့္ အစားထိုးခဲ့တယ္။ ယခု သူတို႔ကို လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္ေရး စီမံကိန္းျဖင့္ NVC ကဒ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼ ကိုင္ေဆာင္ေစတယ္။ ယခင္ ေခတ္အဆက္ဆက္က မြတ္စလင္မ်ားကို တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ အေရြးခံခြင့္၊ အမႈထမ္းခြင့္ရွိခဲ့ေပမဲ့ နာဇီဝါဒကို “ဒီမိုကေရစီ” အမည္နဲ႔ က်င့္သံုးေနတဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၁၅မွစၿပီး မည္သည့္ မြတ္စလင္မွ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိေပ။

တခ်ဳိ႕ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြက မြတ္စလင္ေတြအေပၚ ႏွိပ္ကြပ္ေနျခင္းအား ဗုဒၶဘာသာကို ကာကြယ္ေနျခင္းဟု မွားယြင္းစြာ မွတ္ယူေနၾကတယ္။ အမွန္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးေပၚအေျခခံတဲ့ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြဟာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ မူဝါဒကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္ေနျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

တခ်ဳိ႕ မ်က္ကန္း မ်ဳိးခ်စ္ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက မြတ္စလင္ေတြကို ႏွိပ္ကြပ္ျခင္းအား အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးအျဖစ္ မွတ္ယူေနၾကတယ္။ တကယ္ေတာ့ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို အႏၲရာယ္ ျပဳေနျခင္းသာျဖစ္တယ္။ နာဇီေတြက ဂ်ဴးေတြကို နိမ့္က်တဲ့လူမ်ဳိးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တယ္။ ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို “ခိုးဝင္ဘဂၤလီ”ဟု ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚေစၿပီး လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး အစီအမံမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီး၊ မုဒိန္းက်င့္၊ လုယက္၊ သတ္ျဖတ္ေနၾကတယ္။ အသက္လု ထြက္ေျပးခဲ့ရသူေတြကိုလဲ “သူတို႔က မိမိတို႔ဆႏၵအေလွ်ာက္ ထြက္ေျပးခဲ့တာ” ဟု ေျဗာင္လိမ္ေနတယ္။

NLD အစိုးရကလဲ စစ္အာဏာရွင္ေတြရဲ႕ နာဇီမူဝါဒအတုိင္း ဆက္လက္က်င့္သံုးေနတာ ေတြ႕ရတယ္။ နာဇီေလသံအတုိင္းသာေျပာၿပီး လိမ္ညာသူေတြအျဖစ္ ကမာၻ႔ မီဒီယာမွာ ပံုေဖာ္ေနၾကတယ္။ အစိုးရမွန္ေနရင္ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဝင္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာကို ဝင္ခြင့္ေပးသင့္တယ္။

၂၀၁၂ မွစၿပီး ရိုဟင္ဂ်ာအားလံုးကို နာဇီတို႔က ဂ်ဴးလူမ်ဳိးေတြအေပၚ က်ဴးလြန္သကဲ့သို႔ အက်ဥ္းစခန္းေတြမွာ ပိတ္ေလွာင္ထားၿပီး အစာေရစာျဖတ္၊ ေဆးဝါးျဖတ္ၿပီး ေသေစတယ္။ ေခတ္သစ္ကမာၻမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံကဲ့သို႔ နာဇီဝါဒကို လက္ေတြ႕က်က် က်င့္သံုးေနတဲ့ ႏုိင္ငံမွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းသာ ရွိေနတယ္။

ဒါကို ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးလို႔ ေျပာေနၾကတဲ့သူေတြဟာ လူမိုက္၊ လူရိုင္းမ်ားသာ ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ဦးစြာ အစိုးရရဲ႕ နာဇီဝါဒကို ဒီမိုကေရစီမူဝါဒနဲ႔ အစားထိုးရမယ္။ နာဇီေတြက ဂ်ဴးေတြအေပၚလုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈေတြအတြက္ ဂ်ာမန္တစ္မ်ဳိးသားလံုးက ေပးဆပ္ခဲ့ရသကဲ့သို႔ ရိုဟင္ဂ်ာေတြေပၚ က်ဴးလြန္ေနတဲ့ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈအတြက္လဲ ျမန္မာျပည္သူ အားလံုးက ေပးဆပ္ရလိမ့္မယ္။

 

Comments are closed.

Check Also

Pakistan and Bangladesh : Responsible to disclose the Rohingya Genocide

Myanmar government is systematically and repeatedly terrorizing the Rohingya minority sinc…