သရဏဂံုသည္ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ကို စၿပီး သက္ဝင္ယံုၾကည္ကာ အစဦးဆံုးခံယူရျဖစ္သည့္ ကုသိုလ္ ေကာင္းမႈတစ္မ်ဳိးပင္ ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶသာသနာဝင္အျဖစ္ ခံယူရာ အဓိက သာသနာ့ဝင္ေပါက္ျဖစ္ၿပီး သရဏဂံုအား ဖ်က္ဆီးေနသူမ်ားမွာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တရားဓမၼႏွင့္ အဆံုးအမမ်ားကို တိမ္ေကာ ေပ်ာက္ကြယ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားသာ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ လမ္းတုိင္း၊ ေနရာတုိင္းတြင္ ဓမၼာရံုမ်ား ေဆာက္ၿပီး အလွဴခံျခင္းႏွင့္ တရားပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ေနၾကသည္။ ထုိသို႔ျဖင့္ တရားဓမၼမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳေနသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႕ဘဝမွာ သရဏဂံုကို ေဘးဖယ္ထားၿပီး ဒိ႒ိ၊ ဝိစိကိစာၦ၊ သေမၼာဟ အသဒိၶိယ စသည့္ ဗုဒၶတရားေတာ္၌ ျပ႒ာန္းထားျခင္းမရွိသည့္ အယူမွားမွႈ၊ သံသယျဖစ္မႈ၊ ေတြေဝမႈ၊ မယံုၾကည္မႈကိုသာ ဦးစားေပးေနၾကသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မတုိင္မီ လမ္းတုိင္းတြင္ ဓမၼာရံုမ်ားမရွိခဲ့ေသာ္လည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစုက ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဓမၼမ်ားကို ၾကည္ညိဳ ေလးစားမျပတ္ ရွိခဲ့ၾကသည္။

ဓမၼာရံုမ်ား ေပၚလာၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ သံဃာအတုမ်ား၊ သရဏဂံု ဖ်က္တရားေဟာမႈမ်ား၊ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္ၿပီး အလွဴေတာင္းခံသူမ်ား ေပါမ်ားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ေနရာတုိင္းတြင္ အလွဴခံမ်ား ႏွင့္ တရားပြဲမ်ားကိုေတြ႕ရေသာ္လည္း ကမာၻ႔အလယ္မွာ အစြန္းေရာက္မႈမ်ားကိုသာ ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္းၾကားတြင္ အထင္အျမင္ေသးခံရေအာင္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ၉၆၉ႏွင့္ မဘသဘုန္းႀကီးမ်ားက အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေနၾကသည္။

တစ္ခ်ိန္က မင္းမဲ့စရိုက္ အဆင့္ရွိေသာ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ဗုဒၶ၏တရားဓမၼမ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ ဗုဒၶ၏ အဆံုးအမမ်ားအား လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရးမုန္းတီးမႈမ်ားျဖင့္ အစားထုိးၿပီး ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္မ်ားကိုသာ ဖန္တီးေပးလ်က္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ပညာေရး အစစအရာရာ ယိုယြင္း ပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္ေနၾကသည္။

အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးအတြက္ဟု ဆင္ေျခေပးၿပီး ဗုဒၶတရားဓမၼမ်ားကို ဒိ႒ိမ်ားျဖင့္ အစားထိုးေနၾကသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘာသာမတူညီမႈေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ခံေနရၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ အႏၲရာယ္တြင္းနက္ထဲ တြန္းပို႔ေနၾကသည္။

ဒုကၡအေပါင္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္မည့္ မဂၢက်င့္စဥ္ကို ဥေပကၡာျပဳလ်က္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး မုန္းတီးမႈ၊ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈ၊ ဘာသာလူမ်ဳိး မတူညီသည့္အတြက္ ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားကို ျပဳမူ က်င့္ႀကံ ေနၾကသည္။ သမၼာဒိ႒ိကို မဟုတ္မမွန္ ဝါဒျဖန္႔မႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼာဝါစာကို လိမ္ညာသတင္းလႊင့္မႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သမၼာကမၺႏၲကို “ငါတို႔ ႏုိင္ငံအေၾကာင္း ငါတို႔သာ အသိဆံုး” ဟုေျပာၿပီး မိမိတို႔ စိတ္အလိုက် လုပ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက ဗုဒၶတရားဓမၼအား အထင္အျမင္ေသးေအာင္ လုပ္ေနၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ယေန႔အထိ မည္သူတစ္ဦး တစ္ေယာက္မွ် ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ မရွိ။ ႏုိင္ငံသားစီစစ္ေရး အဆင့္ျဖင့္သာ ေနၾကရသည္။ ျမန္မာစာ နားမလည္ေသာ လူႏံု လူအမ်ားကလည္း စီစစ္ေရးကဒ္ျပားကိုယ္စီ ကိုင္ထားၿပီး “ငါတို႔ ႏုိင္ငံသားကြ၊ ငါတို႔က တုိင္းရင္းသားကြ” ဟု ေျပာၾကသည္။ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူမ်ဳိးအေရအတြက္မွာ ခုႏွစ္ ရာေက်ာ္ရွိေနေသာ္လည္း ယေန႔အထိ လူမိုက္ဆန္ဆန္ တုိင္းရင္းသား ၁၃၅မ်ဳိးဟု မရွက္မေၾကာက္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔မွာ ခုိးဝင္ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဝါဒျဖန္႔ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေကာ္မရွင္တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ဖြဲ႔စည္းေပးၿပီး ျပန္လည္ေခၚယူရန္ ဆႏၵျပင္းျပေနၾကသည္။ NVC ကဒ္မ်ားထုတ္ေပးၿပီး ဂ်ီႏုိဆိုဒ္၏ေနာက္ဆံုးအဆင့္မ်ား အတြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး၊ မုန္းတီးမႈမ်ား၊ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ားကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သာလွ်င္ အထိနာဆံုးျဖစ္ရသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျပည္သူအားလံုးက သရဏဂံုကို ၾကည္ညိဳေသာ အားျဖင့္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးၿပီး စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္မ်ားကို ေတာ္လွန္သင့္သည္။

အရပ္ (၁၀) မ်က္ႏွာေန အနႏၲစၾကဝဠာ၊ အနႏၲသတၱဝါမ်ားအားလံုး

အၾကြင္းမရွိ-
ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
ေဒါသခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
ဆင္းရဲခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
ေမာဟခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
ေၾကာင့္ၾကခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
ေသာကခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
မေကာင္းမႈအားလံုးမွ ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ
အကုသိုလ္အမႈမ်ားမွ ကင္းၿငိမ္းႏုိင္ၾကပါေစ

 

Comments are closed.

Check Also

Pakistan and Bangladesh : Responsible to disclose the Rohingya Genocide

Myanmar government is systematically and repeatedly terrorizing the Rohingya minority sinc…