“ရခိုင္ေဒသမွာ ေနထိုင္တဲ့ ဘဂၤါလီေတြ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာမွဳ  လံုး၀မရွိ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအရ တည္ၿငိမ္မွဳရွိေအာင္ လုပ္ၾကရေတာ့မယ္” လို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ စစ္ေတြတပ္နယ္မွ အရာရွိ စစ္သည္နဲ႔ မိသားစုေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

တရားဥပေဒကို မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအဝင္ လူတိုင္းေလးစားလိုက္နာရမည္လို႔ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြက ေျပာေလ႔ရွိေပမဲ့ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္း လုံးဝ မရွိသူေတြအနက္ ျမန္မာ့ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိပ္ဆုံးမွာ ရွိေနတယ္။

ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ “တရားဥပေဒ ဘာလဲ” ဆိုတာ နားလည္ဖို႔ လိုတယ္။ တရားဥပေဒဆိုတာ ျပည္သူ႔အက်ိဳး ႏိုင္ငံ့အက်ိဳးအတြက္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး လူတိုင္းေလးစား လိုက္နာရန္ ခ်မွတ္ျပဌာန္းတ့ဲ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေတြပင္ျဖစ္တယ္။

၁၉၈၈ တြင္ ျပည္သူအားလုံးက ဒီမိုကေရစီ လိုလားေၾကာင္း ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခဲ့တယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြက ျပည္သူအားလုံးရဲ႕ ဆႏၵကို လ်စ္လ်ဴရွဴျပီး ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းမရွိ။ သူတို႔ ေပးခဲ့တဲ့ ကတိေတြ သူတို႔ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ ဥပေဒေတြကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ လိုက္နာခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တရားဥပေဒကို စိတ္တိုင္းက် ခ်ိဳးေဖာက္ က်ဴးလြန္ခြင့္ ရရွိရန္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒကို မေလးစားမလိုက္နာဆုံး ပုဂၢိဳလ္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာကို အကာအကြယ္ေပးေနတယ္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္သူေတြသာျဖစ္တယ္။ “ရိုဟင္ဂ်ာ” အသုံးအႏႈံးကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္သုံးျပီး တိုင္းရင္းသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့တာလဲ စစ္ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တယ္။ အဆိုပါ ရိုဟင္ဂ်ာ တိုင္းရင္းသားေတြကို ခိုးဝင္ဘဂၤလီဟု စြပ္စြဲေနတာလဲ အာဏာရူး စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြပဲျဖစ္တယ္။

၁၉၉၀ မတိုင္မီ ရိုဟင္ဂ်ာအားလုံး တျခားတိုင္းရင္းသားေတြကဲ့သို႔ပင္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ ကိုင္ေဆာင္ထား သူေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ တရားဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိတဲ့ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြ လက္ဝယ္ရွိ NRC ေတြကို စီစစ္ေရးကဒ္နဲ႔ အစားမထိုးပဲ ယာယီကဒ္ေတြနဲ႔ အစားထိုးခ့ဲတယ္။

၂၀၁၆ နဲ႔ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ စျပီး စစ္အာဏာရွင္ေတြ ေမြးထားတ့ဲ ARSA အဖြဲ႔ကို စနစ္တက်အသုံးခ်ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ေတြကို လူမဆန္စြာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ မီးရိွဳ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့တယ္။ အစုလိုက္အျပဳံလိုက္သတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြကို အုပ္စုလိုက္ မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တယ္။

ႏိုင္ငံတကာက လူမ်ိဳးတုံးသုတ္သင္ေနတာ ရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္းဆိုေနေပမဲ့ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒကို မထီေလးစားျပဳရုံမက စစ္အာဏာရွင္ေတြေရးဆြဲတဲ့ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒနဲ႔ အာနန္ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္ကိုပင္ ေလးစားလိုက္နာျခင္းမရွိေပ။ ၁၉၈၂ ဥပေဒနဲ႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ မပါတဲ့ NVC ကဒ္ လက္ခံရန္ ဖိအားေပးေနတယ္။ တရားဥပေဒ မေလးစားမလိုက္နာတ့ဲ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ တရားခံေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြအား NVC ကဒ္ လက္ခံရန္ အတင္းအၾကပ္ လုပ္ေနတယ္။ လက္မခံသူေတြကို အေရးယူမယ္လို႔ ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြထံလဲ လူမိုက္ဆန္ဆန္ တရားဝင္ ျခိမ္းေျခာက္စာ ပို႔ျပီး NVC လက္ခံလာေအာင္ ေဆာ္ၾသရန္ ေတာင္းဆိုထားတယ္။

 

Comments are closed.

Check Also

ႏိုင္ငံကို တရုတ္လက္ထဲအပ္ၿပီး ျပည္သူကို ဒုကၡေပးေနေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား

အဂၤလိပ္တို႔၏ ကိုလိုနီစနစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ ရဲေဘာ္မ်ား ဂ်ပန္၌ စစ…