ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဩဇာတိကၠမ အရွိဆံုးပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၀ မွစ၍ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းအား ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက လိုအပ္ေနသည့္အရာမွာ “တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး” ျဖစ္သည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္လာခဲ့သည္။ သူမကိုယ္တုိင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္လာခ်ိန္တြင္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသည္ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္ကထက္ အဆ ၁၀၀ေလာက္ ဆိုးဝါးလာသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။

အထူးသျဖင့္ ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဗလီမ်ားကို က်ဴးေက်ာ္ ဖ်က္ဆီးခဲ့သည့္ကိစၥ၊ ငါးေလာင္းၿပိဳင္ ေလးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈ၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေက်းဇူးရွင္ႀကီး ဦးကိုနီ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံခံခဲ့ရမႈႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားတို႔မွာ ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္လက္ထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ မင္းမဲ့စရိုက္ တုိင္းျပည္ျဖစ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေနသည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ျပည္သူႏွင့္ အစိုးရတို႔မွာ တုိင္းျပည္၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး ႏိုင္ငံႀကီးသား ပီသလိုစိတ္ရွိေနၾကသည္။ လူမ်ဳိးဘာသာေပၚ အေျခခံသည့္ အမ်ဳိးသားေရးထက္ တရားမွ်တမႈကို ဦးစားေပးၾကသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္မူ ဘာသာေရးကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအတြက္ အသံုးခ်ျခင္း၊ ဘာသာေရးအရည္ၿခံဳ မ်ားက အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားက မိမိတို႔၏ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တုိင္းျပည္၏ ဥပေဒျပဳအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားကို မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း စသည့္ မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

၁၉၈၈မွစ၍ စစ္အစိုးရက ဗုဒၶဘာသာကို ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိးအျမတ္အတြက္ စတင္သံုးလာခဲ့သည္။ လမ္းတုိင္းတြင္ ဓမၼာရံုမ်ားေဆာက္ေပးၿပီး သူေတာင္းစားဦးေရ တိုးပြားလာေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ အၾကမ္းဖက္စရုိက္မ်ားအား ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဘာသာေရး အရည္ၿခံဳမ်ားကို ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ ၾကည္ညိဳေလးစားလ်က္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသဖြယ္ ေနရာေပးေျမွာက္စားလာခဲ့သည္။

၈.၁၁.၂၀၁၇ ေန႔ ဝီရသူ (မစိုးရိမ္)၏ “အမ်ဳိးသားေရး လက္မေႏွးခဲ့သူပါ ” ေခါင္းစဥ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေသအခ်ာဖတ္ၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုးဝ မရွိေၾကာင္း ေပၚလြင္ထင္ရွားေနသည္။ အရည္ျခဳံ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္က “NLD အစိုးရက ဝီရသူထံ သင္ယူစရာမ်ားစြာရွိ” ဟန္ျဖင့္ ေရးသားခဲ့သည္။ ဗုဒၶဘာသာ၏ အႏွစ္သာရက သံဃာေတာ္တစ္ပါးအား ထုိသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးထားပါသလား။ တရားဥပေဒက ထုိသို႔ ေျပာဆိုေရးသားျခင္းကို ခြင့္ျပဳထားပါသလား။

အကယ္၍ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ တရားဥပေဒက ထုိသို႔ ခြင့္ျပဳထားျခင္း မဟုတ္လွ်င္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ျပည္သူမ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳထားပါသနည္း။ တုိင္းျပည္ကို မင္းမဲ့စရိုက္ တိုင္းျပည္ျဖစ္လို၍ေလာ။ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက အဘယ္ေၾကာင့္ ႏႈတ္ဆိတ္ေနၾကသနည္း။ ဝီရသူကို ၾကည္ညိဳေလးစား၍ေလာ၊ ဝီရသူအား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားသည့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ားကို ေၾကာက္၍ေလာ။

အေနာက္သား အဝကြ်န္းသား ရခုိင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တရုတ္ႀကီးကို အားကိုး၍ စစ္အာဏာရွင္အလိုက် လုပ္ေနသည္မွာ ၂၀၁၀မွ ယေန႔အထိ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသည့္ တရုတ္ႀကီး၏စီမံကိန္း အားလံုးအနက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ တရုတ္ပိုင္စီမံကိန္းမ်ားမွာ အေရးအပါဆံုးႏွင့္ အႀကီးမားဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ရခိုင္အတြက္မွ်  အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မရွိခဲ့ေပ။ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးမႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံထက္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ႏုိင္ငံမွာ ပိုမ်ားသည္ကို သိပါလ်က္ တရုတ္ႀကီးကို အားကိုးေနသည့္ ငတံုးမ်ားလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ားစြာရွိၾကသည္။

ရခိုင္အေရးက ျမန္မာႏိုင္ငံအား မင္းမဲ့စရိုက္ ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္းကို ကမာၻသိေအာင္ ပံုေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏုိင္ငံတကာေခါင္းေဆာင္မ်ားအား “ဘဂၤလီ” “ရိုဟင္ဂ်ာ” မသံုးပါႏွင့္၊ ထုိစကားအသံုးအႏႈံးမ်ားမွာ ထိလြယ္ရွလြယ္ၿပီး ဆိုးက်ဳိးျဖစ္ႏုိင္သည္႔အတြက္  မသုံးႏႈံးၾကရန္ ေတာင္းဆိုပါလ်က္ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ မီဒီယာမ်ား၌ “ဘဂၤလီ” ဟု ေဖာ္ျပေနျခင္းသည္ မင္းမဲ့စရိုက္ကို ပံုေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လံုးဝ မရွိေၾကာင္းကို သက္ေသထူေနျခင္း ျဖစ္သည္။

အၾကမ္းဖက္ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး အျပစ္မဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို မေတာ္မတရား မီးရႈိ႕သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ မုဒိန္းက်င့္ျခင္း၊ အရွင္လတ္လတ္မီးရႈိ႕ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ ဥပေဒမွာမရွိသည့္ NVC ကဒ္ အတင္းအဓမၼယူေစျခင္း စသည္တို႔မွာ ကမာၻ႔ သမုိင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ခံရမည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရလက္ထက္ မင္းမဲ့စရိုက္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တရားဥေပေဒ စိုးမိုးေရး လံုးဝ မရွိသည့္အတြက္ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ပင္ ၂၀၁၂ မွ ယေန႔အထိ ေက်ာင္းတက္ခြင့္၊ ေဆးဝါးကုသခြင့္၊ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရွိၾကေပ။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား ခုိးဝင္ ဘဂၤလီဟု ဝါဒျဖန္႔ၿပီး သုတ္သင္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ဥပေဒမဲ့ NVC ကို ဂ်ီႏိုဆိုဒ္၏ ေနာက္ဆံုးေျခလွမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဇာတ္ခံုတြင္ ျမန္မာ့ဂုဏ္သိကၡာဆယ္ မရေလာက္ေအာင္ အေျခအေန ဆိုးဝါးေနသည္။

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…