၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔မွ စတင္ခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈကို ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ တရားခံ မင္းေအာင္လိႈင္က အေနာက္သားေခါင္းေဆာင္ ေအးေမာင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ျပီး ၾကိဳတင္စီစဥ္ခဲ့တာျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာ သစၥာေဖာက္ တခ်ိဳ႕ကို အသုံးခ်ျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေရးကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္တယ္။ အၾကမ္းဖက္ေခါင္းစဥ္တပ္ျပီး စိတ္ၾကိဳက္ သတ္ျဖတ္ခြင့္ရခ့ဲတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ ရပ္ရြာ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈံးကို မီးရႈိ႔ ဖ်က္ဆီးျပီး သိန္းခ်ီတဲ့လူေတြကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။

အဆိုပါ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ တရားခံေတြက ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကို နယ္ေျမရွင္းလင္းေရးေခါင္းစဥ္ျဖင့္ မီးရႈိ႕ သတ္ျဖတ္ျခင္း ေဒသတြင္း မေနႏိုင္ေအာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းမ်ား အျပီး မထြက္ေျပးပဲ က်န္ရစ္သူမ်ားကိုလဲ မေနႏိုင္ေအာင္ ဆက္လက္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေနၾကတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ျမို့နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ငါးရန္႔ေခ်ာင္းအုပ္စု က်ီးႏွုတ္သီးရြာရွိ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား စပါးရိတ္သိမ္းခြင့္ ငါးဖမ္းခြင့္ ဆးကုသခြင့္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ ေစ်းေရာင္းခြင့္ မေပးဘဲ ငတ္ျဖတ္ေသေအာင္ သို႔မဟုတ္ လယ္ေျမအိုးအိမ္စြန္႔ ထြက္ေျပးေအာင္ လုပ္ေနတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ထြက္ေျပးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို မသိဘူးလို႔ ေျပာ။ စီစစ္ျပီး တစ္ေန႔ ၁၅၀ ႏႈံး ျပန္လည္လက္ခံမည္။ NVC ထုတ္ေပးမည္ဟု ေျပာေနတယ္။ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ကဲ့သို႔ပင္ စစ္ေတြ မင္းျပား ေပါက္ေတာ ေမာင္ေတာ ရေသ႔ေတာင္ ေျမာက္ဦး ေက်ာက္ေတာ္ စတ့ဲ ျမိဳ႔နယ္ေတြမွာလဲ NVC ကဒ္ မကိုင္ေဆာင္ရင္ ဝမ္းစာရွာျခင္း ငါးဖမ္းျခင္း ေဆးကုသျခင္း စတဲ့ အေျခခံ လိုအပ္ေတြကို ရယူလုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးမည္မဟုတ္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ေနတယ္။ တနည္းအားျဖင္႔ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ လုပ္ေနတယ္။

ေက်ာင္းမေနဖူးတဲ့ လယ္သမားေတြပင္ NVC ဆိုတာ ၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသားဥပေဒမွာမရွိေၾကာင္း NVC အတြက္ ယေန႔အထိ ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာမရွိေၾကာင္း နားလည္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆိုသူေတြက NVC ထုတ္ေပးျခင္းဟာ ၁၉၈၂ ဥပေဒအတိုင္းေဆာင္ရြက္ေနသလိုလို ေျပာဆိုေနၾကတယ္။ ေခြးတိရိစၦာန္ေတြပမာ “ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္” နဲ႔ “ႏိုင္ငံသားစိစစ္ခံမည္႔သူ၏ကဒ္” ေတြသုံး ႏိုင္ငံသားေတြကို ကိုက္ျဖဲ သတ္ျဖတ္ေနၾကတယ္။ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္ လုပ္ေနၾကတယ္။

မင္းျပားျမိဳ႔နယ္တြင္ NVC မယူတဲ့အတြက္ဟု အေၾကာင္းျပျပီး ေမာ္လဝီႏုရူဒိန္ အပါအဝင္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၅ ဦး ကို ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျပီး ARSA နဲ႔ ဆက္ႏြယ္မႈရွိေၾကာင္း ဝန္ခံရန္ မတရား ႏွိပ္စက္ေနတာ တစ္ပတ္ေက်ာ္ရွိေနျပီ။ ဟစ္တလာနဲ႔ နာဇီအုပ္စုေတြက ဂ်ဴးေတြကို မ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂ်ဴးေတြ ယေန႔ ကမၻာကိုပါ ခ်ဳပ္ကိုင္ႏိုင္ျပီ။ “ေခြးတိရိစၦာန္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို သမိုင္းစာမ်က္ကေန အလြယ္တကူ ဖယ္ရွားလိုၾကတယ္။

” NVC သုံးျပီး ရိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုၾကတယ္။ မၾကာခင္ ဂ်ီႏိုဆိုဒ္တရားခံေတြ မိမိတို႔လုပ္ခဲ့သမွ်အတြက္ ေပးဆပ္ရမယ္ဆိုတာ မသိေလေတာ့ ေခြးတိရိစၦာန္လို အူေနတာေပါ႔ ”

 

Comments are closed.

Check Also

ခိုးဝင္ဘဂၤလီေတြကို လက္ခံၾကိဳဆိုစရာ မလို

ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လူမ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္ရန္ ျမန္မာစစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ၁၉၉၀ မွစျပီး စနစ္တက် လုပ္…