Home 6efea1de-5502-4805-a416-57da82ffa37f 6efea1de-5502-4805-a416-57da82ffa37f

6efea1de-5502-4805-a416-57da82ffa37f

1 min read
Comments Off on 6efea1de-5502-4805-a416-57da82ffa37f
0
23

Comments are closed.

Check Also

ရုိဟင္ဂ်ာတို႔၏ မူဝါဒသေဘာထား

ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ မူဝါဒ သေဘာထားမွာ “ေမတၱာ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ေၾကာက္စိတ္” ပဲျဖစ္တယ္။ ရိုဟင္ဂ်…